nowejutro.pl

ul. Kopernika 30 lok 516

00-336 Warszawa

 

tel:  +48515048468

 

biuro@nowejutro.pl 

 

Kontakt z nami 

Wpisz swoje imię
Twój e-mail:
Sprawdziłem poprawność wpisanego maila
Wpisz swój numer telefonu (pole nieobowiązkowe)
Zapoznałem się z Regulaminem
Chcę otrzymywać informacje o nowościach
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

We współpracy z prawnikami proponujemy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

 

Pomożemy Ci napisać zarówno pismo urzędowe jak i procesowe, skargę na czynności komornika lub firmy windykacyjnej, pismo do banku i każdej innej instytucji. Profesjonalnie i dyskretnie podchodzimy do każdego klienta.  Preferujemy jasne zasady współpracy. Pracujemy terminowo i rzetelnie. 

Napisz jaki masz problem a my znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie.

 

Szybko, sprawnie, dyskretnie.

 

Zanim to zrobisz zapoznaj się z Regulaminem, który znajdziesz tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe ceny popularnych usług:

 

 • Napisanie wniosku do wierzyciela o ugodę lub restrukturyzację – od 120 do 400 zł w zależności od skomplikowania sprawy

 • Negocjacje z wierzycielem – od 120 zł do 1000 zł a nawet więcej w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i ilości wysyłanej korespondencji

 • Napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty – od 120 zł do 500 zł w zależności do jakiego sądu, czy do eSądu czy do Rejonowego

 • Napisanie odpowiedzi na pozew – od 200 zł do 800 zł w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

 • Przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej – od 1.000 zł do 5.000 zł w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, ilości wierzycieli oraz kwoty zadłużenia

 • Napisanie wniosku dłużnika o otwarcie układu z wierzycielami do sądu – od 1000 zł do 5000 zł w zależności od skomplikowania sprawy

 • Powództwo przeciwegzekucyjne – od 300 do 800 zł w zależności od skomplikowania sprawy

 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów – 300 zł

 

Wysokości opłat nie da się ustalić sztywno, stosując jednolity czy też oficjalny cennik. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, a jego kwota jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, jej wagi, wartości zadłużenia oraz przewidywanego nakładu pracy. Proponowane ceny są adekwatne do naszego zaangażowania, doświadczenia, umiejętności i wiedzy.

 

 

ZAKRES  USŁUG  PRAWNYCH

 

PRAWO CYWILNE

 

Pisemne opiniowanie i sporządzanie umów występujących w obrocie cywilnoprawnym, w tym umów:

 

 • nazwanych jak m.in.: umowy o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, sprzedaży, darowizny, dożywocia, dostawy, komisu, leasingu, najmu, dzierżawy, pożyczki, przewozu, składu, poręczenia, spółki cywilnej, użyczenia;

 • nienazwanych jak m.in.: umowy timesharingu, factoringu, merchandisingu, forfaitingu;

 • mieszanych jak m.in.: depozytu nieprawidłowego, pośrednictwa;

 • nienazwanych jak m.in.: umowa dzierżawy praw, sprzedaży wysyłkowej.

 • windykacja należności, w tym staranie w przedmiocie pozaprocesowego i sądowego odzyskania wierzytelności;

 • reprezentowanie dłużników w postępowań ugodowych z wierzycielami, celem restrukturyzacji ich zadłużeń, reprezentowanie dłużnika w sprawach sądowych;

 • doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunków cywilnych pomiędzy podmiotami;

 • profesjonalne zastępstwo procesowe przed Sądem Cywilnym;

 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.

 

PRAWO GOSPODARCZE

 

 • pisemne opiniowanie i sporządzanie umów występujących we wszystkich aspektach obrotu gospodarczego, w tym umów dotyczących szeroko rozumianej współpracy gospodarczej;

 • doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;

 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego;

 • reprezentacja w zakresie rejestrowania umów spółek prawa handlowego;

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych;

 • wdrażanie koncepcji związanych z procedurami dotyczącymi zapobiegania powstawania należności przeterminowanych;

 • windykacja należności przeterminowanych, w tym próba uzyskania należnej zapłaty w postępowaniu poza procesowym, tj. w drodze negocjacji ugodowych;

 • reprezentowanie dłużników w postępowań ugodowych z wierzycielami, celem restrukturyzacji ich zadłużenia;

 • zastępstwo procesowe przed Sądem Gospodarczym;

 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym /komorniczym/.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

 • pisemne opiniowanie dokumentów urzędowych, w tym decyzji administracyjnych;

 • sporządzanie pism procesowych, w tym: wniosków, środków zaskarżenia;

 • doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających z dziedziny prawa administracyjnego;

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych niezgodnymi z prawem działaniami urzędów administracyjnych;

 • profesjonalne zastępstwo procesowe przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

 

PRAWO PODATKOWE

 

 • pisemne opiniowanie i doradztwo w zakresie problematyki podatkowej;

 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi;

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych niezgodnymi z prawem działaniami urzędów skarbowych.

 

PRAWO KARNE

 

 • pisemne opiniowanie oraz doradztwo w zakresie sytuacji związanych z odpowiedzialnością karną, karnoskarbową bądź wykroczeniową;

 • sporządzanie pism procesowych, w tym: skarg subsydiarnych, prywatnych aktów oskarżenia, pozwów adhezyjnych, środków odwoławczych, wniosków o zmianę środków zapobiegawczych, wniosków o wydanie przedmiotów wobec których zastosowano zabezpieczenia tymczasowe;

 • profesjonalne zastępstwo procesowe osób pokrzywdzonych bądź podejrzanych lub/i oskarżonych przed organami ścigania oraz sądami karnymi;

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przestępstwem.

 

PRAWO RODZINNE

 

 • pisemne opiniowanie oraz doradztwo w zakresie sytuacji związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego;

 • sporządzanie pism procesowych, w tym: pozwów o rozwód, wniosków pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosków o ustalenie kontaktów z dzieckiem; wniosków o przyznanie alimentów, wniosków o obniżenie bądź podwyższenie świadczeń alimentacyjnych; wniosków o ubezwłasnowolnienie, wniosków o podział majątku dorobkowego małżonków, środków odwoławczych;

 • profesjonalne zastępstwo procesowe przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz Sądami Okręgowymi i Rejonowymi w zakresie prawa rodzinnego.

 

PRAWO PRACY

 

 • pisemne opiniowanie i sporządzanie umów w zakresie prawa pracy;

 • pisemne opiniowanie i sporządzanie innych kontraktów jak o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracownika;

 • pisemne sporządzanie projektów układów zbiorowych oraz wewnętrznych aktów prawa pracy jak m.in. regulaminów;

 • rozwiązywanie sporów pracownik-pracodawca, pracodawca-pracownik;

 • rozwiązywanie sporów z organizacjami związkowymi;

 • doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunku pracy;

 • zastępstwo procesowe przed Sądem Pracy;

 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym /komorniczym/.

 

 

nowejutro.pl

Pomoc prawna

 

Paragrafy  będą Ci sprzyjać.