nowejutro.pl

ul. Kopernika 30 lok 516

00-336 Warszawa

 

tel:  +48515048468

 

biuro@nowejutro.pl 

 

Kontakt z nami 

Wyobraź sobie swoje życie bez długów.

Kontakt z nami 

 


 

Wpisz swoje imię
Twój e-mail:
Sprawdziłem poprawność wpisanego maila
Wpisz swój numer telefonu (pole nieobowiązkowe ale ułatwiające kontakt)
Zapoznałem się z Regulaminem
Chcę otrzymywać informacje o nowościach
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Postępowanie układowe - korzyści dla Ciebie

 

 • Nie tracisz dachu nad głową,
 • nie pozbywasz się samochodu,
 • redukujesz wszystkie swoje długi o kilkadziesiąt procent a nawet o połowę,
 • spłacasz raty, na jakie Cię stać,
 • masz pieniądze na życie i płatność rachunków,
 • po pięciu latach jesteś bez długów (może Ci zostać do spłaty jedynie dług hipoteczny)

 

Oferujemy:

 

 • Bezpłatną analizę Twojej sytuacji
 • Przedstawienie rozwiązania, które będzie dla Ciebie najkorzystniejsze
 • Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie przez proces układu.

 

Lecz one same nie znikną.

 

Zrób pierwszy krok do nowego życia - zadzwoń do nas +48515048468  lub napisz jaki masz problem a my znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie:

 

Szybko, sprawnie, dyskretnie.

 

Zanim to zrobisz zapoznaj się z Regulaminem, który znajdziesz tutaj

 

 

Postępowanie układowe - co to takiego i kto może się starać o układ z wierzycielami.

 

Jeśli masz ma mieszkanie, które chciałbyś ochronić i nadal w nim mieszkać lub tez posiadasz inne nieruchomości, których nie chcesz się pozbywać, jest możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką z opcją układu z wierzycielami.

 

W takim przypadku może nastąpić redukcja długów i ustalenie nowych harmonogramów spłat. W momencie uwzględnienia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sąd wyznacza osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego. Jego rolą będzie czuwanie nad przebiegiem postępowania, m.in. pod kątem wykonania układu.

 

Nadzorca w porozumieniu z dłużnikiem robi spis wierzytelności, przygotowuje propozycje układowe oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli

 

Układ jest możliwy jedynie w przypadku kiedy dłużnik posiada udokumentowane dochody pozwalające na realizację układu.

 

***********************

 

Aby sąd wyraził zgodę na zawarcie układu, musi być przekonany, że sytuacja zawodowa dłużnika wskazuje na zdolność do pokrycia kosztów postępowania i wykonania układu. Jedynym obowiązkiem dłużnika będzie wykonywanie zatwierdzonego układu i dzięki temu trybowi, dłużnik ma szansę na faktyczne zrestrukturyzowanie swoich zobowiązań. Jest to opcja bezpieczna też dla wierzycieli, gdyż nadzór nad całym procesem sprawuje sąd.

 

Jak to wygląda w praktyce?

 

Jeśli wniosek jest sporządzony prawidłowo, sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania układowego i wyznaczy nadzorcę sądowego.

 

Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które musi ponieść dłużnik a mianowicie wpłacić zaliczkę na poczet kosztów postępowania w wysokości przeciętnego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Możemy wnioskować do sądu, aby kwotę tą zapłacić w ratach.

 

Dłużnik zobowiązany jest informować nadzorcę o stanie swojego majątku, nie może także dokonywać rozporządzać tym majątkiem bez zgody nadzorcy. Nadzorca ma za zadanie w maksymalnym terminie 30 dni

 

 • doprecyzować propozycje układu mieniu z dłużnikiem ,

 • sporządzić spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych),

 • zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu odbycia głosowania nad układem.

 

Następnie nadzorca wraz z dłużnikiem ustala termin zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli musi się odbyć w terminie trzech miesięcy od dnia otwarcia postępowania.

 

Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół, który zawiera treść układu oraz wymienia wierzycieli głosujących za i przeciwko układowi, po czym nadzorca przedstawia sądowi wniosek o zatwierdzenie układu albo o umorzenie postępowania.

 

Nadzorca ma na to dwadzieścia jeden dni, od dnia zgromadzenia wierzycieli. Następnie sąd zatwierdza układ postanowieniem. Aby sąd zatwierdził układ należy wypracować go w taki sposób, który jest sprawiedliwy a jego wykonanie zaspokaja roszczenia wobec wszystkich wierzycieli.

 

Układ z wierzycielami jest zatwierdzoną przez sąd ugodą określającą wysokość miesięcznych spłat na ich rzecz. Zawierany jest na okres nieprzekraczający pięciu lat.

 

Wyjątek stanowią tu wierzytelności zabezpieczone hipoteką , w przypadku których układ może zostać wydłużony. Jeśli dłużnik wykona postanowienia układu, pozostałe zadłużenie podlega umorzeniu.

 

Jeśli w trakcie postępowania dłużnik nie będzie wykonywał postanowień układu, sąd może umorzyć postępowanie układowe a dłużnik może wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Jeśli stać Cię na częściową spłatę długów i chcesz zachować zgromadzony majątek, należy rozważyć zawarcie układu. W takim przypadku, podobnie jak w przypadku orzeczenia upadłości konsumenckiej, skutkiem otwarcia postępowania będzie zawieszenie z mocy prawa wszelkich postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem. Istnieje wówczas też możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności hipotecznych na maksymalny okres 3 miesięcy.

 

Nie sprzedajemy marzeń tylko realne rozwiązania.

 

Czasem powodują one grymas przerażenia na twarzy klienta lecz po dokładnej analizie okazuje się, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”.

 

Zajrzyj tutaj aby zapoznać się z naszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy nie posiadasz nieruchomości i chcesz pozbyć się wszystkich długów.

 

nowejutro.pl

Kontakt z nami >

Rozpocznijmy

współpracę

 

Zadzwoń do nas lub napisz. Konsultacja nic nie kosztuje a korzyści mogą być bezcenne.

Nasze doświadczenie.

Twój zysk!

 

• Wolność finansowa,

spokój psychiczny Twój i rodziny,

niewielkie koszty postępowania wobec  długu jaki masz,

• rozpoczęcie nowego życia ,

• odzyskanie poczucia własnej wartości,

 

a także

 

 -  wykreślenie z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej,

  wyjście z szarej strefy, legalne zatrudnienie

Postępowanie układowe z wierzycielami

 

Pomożemy Ci rozpocząć Twoje nowe jutro.