nowejutro.pl

ul. Kopernika 30 lok 516

00-336 Warszawa

 

tel:  +48515048468

 

biuro@nowejutro.pl 

 

Kontakt z nami 

20 lipca 2023

ZAPAMIĘTAJ  –  Negocjować należy ZAWSZE Z WIERZYCIELEM.

 

Jeśli wierzyciel oddał Twój dług do egzekucji komorniczej to znaczy, że zaniedbałeś kilka spraw, które powinieneś zrobić zanim to się stało.

Kiedy tylko zacząłeś mieć problemy z płatnością rat należało zgłosić się do wierzyciela o restrukturyzację zadłużenia. Poprosić o tzw. wakacje kredytowe, czyli umorzenie spłaty rat na jakiś czas, o wydłużenie okresu kredytowania, o zmniejszenie wysokości raty i nie wszczynania postępowania windykacyjnego wobec Ciebie do czasu podpisania porozumienia oraz nie naliczanie karnych odsetek.

 

Jeśli nie zareagowałeś kiedy kłopoty się zaczynały to powinieneś to zrobić kiedy wierzyciel wysłał Ci wezwanie do zapłaty przeterminowanego zadłużenia w ciągu 14 dni. Jeśli wierzytelność była w banku to bank powinien się powołać na art. 75 C prawa bankowego i zaproponować restrukturyzację zadłużenia. Jeśli tego nie zrobił i wypowiedział Ci umowę to wypowiedzenie nie ma mocy prawnej. Jeśli to zrobił a Ty nie podjąłeś działań – niestety jest to Twoje zaniedbanie.

 

Kiedy wierzyciel wypowiedział Ci umowę, wówczas również należało podjąć negocjacje w celu restrukturyzacji długu. Wbrew pozorom czasem łatwiej jest wynegocjować ugodę po wypowiedzeniu umowy, kiedy zobowiązanie przechodzi do działu windykacji. Jeśli nie rozpocząłeś rozmów z wierzycielem – Twój problem się pogłębił.

 

Kolejną czynnością, która mogłaby zapobiec egzekucji komorniczej jest wysłanie do sądu sprzeciwu do nakazu zapłaty po otrzymaniu nakazu zapłaty na rzecz wierzyciela. Skutecznie złożony sprzeciw w ciągu 14 dni po otrzymaniu nakazu zapłaty powoduje, iż sprawa zostaje skierowana na posiedzenie jawne i zostaniesz poinformowany o jej miejscu i terminie. Wówczas w sądzie możesz przedstawić swoje argumenty, dlaczego nie spłacałeś zobowiązania i zaproponować ugodę z wierzycielem.

 

Ignorując nakaz zapłaty spowodowałeś, że wierzyciel zgłosił się do sądu po tzw. klauzulę wykonalności i, po jej otrzymaniu, zgłosił Twój dług do egzekucji komorniczej.

 

Tak więc od momentu utraty możliwości płatniczej długu do momentu egzekucji komorniczej można wykonać wiele czynności, które Cię od tej egzekucji uchronią. Nie bój się negocjować i walczyć o swoje. Pokaż wierzycielowi jakąś kwotę już spłaciłeś, często Twoje obliczenia pokażą, że spłaciłeś już cały kapitał, warto o tym wierzycielowi przypomnieć.

 

I ponownie napiszmy – NEGOCJUJ ZAWSZE Z WIERZYCIELEM. Proś o samodzielną spłatę długu bezpośrednio na jego konto. Pamiętaj, że komornik nigdy nie przekazuje całej wyegzekwowanej kwoty do wierzyciela – zawsze część zostawia sobie w ramach swojego wynagrodzenia. Tym samym kwota Twojego długu staje się dużo wyższa, musisz spłacić więcej i płacisz dłużej. Czy to Ci się opłaca? Chyba raczej nie.

 

<<< poprzedni       

 

Czy negocjować z komornikiem? 

nowejutro.pl